Specjalizacje

Poszerz swoje umiejętności nurkowe i weź udział w jednym z kilkunastu oferowanych przez nas kursów specjalistycznych. Możesz rowijać się w tej dziedzinie, która cię najbardziej interesuje. Do wyboru masz takie specjalizacje jak:

- Project AWARE -

- Doskonała pływalność

- Głębokie

- Wrakowe

- Nitrox

- Nurkowanie na skuterach

- Drift

- Nocne

- Podwodna Fotografia

- Podwodna Fotografia Cyfrowa

- Podwodne Video

- Podwodna Nawigacja

- Suchy skafander

- AWARE Coral Reef Conservation

Do najbardziej popularnych należą:

Specjalizacja głęboka - na Malcie znjduje się wiele ciekawych miejsc do nurkowania głebokiego. Aby rozpocząć ten kurs powinienes posiadać stopień AOWD (lub równoważny) i 15 lat. Kurs składa się z 4 nurkowań na głebokość do 40 metrów i odrobiny teorii. Uczymy się między innymi jak zauważyć u siebie symptomy narkozy azotowej i jak bezpiecznie zaplanować głebokie nurkowanie.

Specjalizacja wrakowa - nie ma chyba lepszego miejsca niż Malta, aby ukończyć kurs wrakowy. jest tu mnóstwo wraków na różnych głebokościach, wiele z nich specjalnie zatopionych i przystosowanych na potrzeby nurków. Do wymagań wstępnych potrzebnych do ukończenia tego kursu należy posiadanie stopnia AOWD (lub równoważnego) oraz wiek 15 lat. W skład kursu wchodzą 4 nurkowania specjalistyczne, podczas których ucymy się między innymi mapowania wraku, nawigacji na wraku oraz poręczowania wraku.

Specjalizacja nitroksowa - bardzo przydatna kiedy chcemy wykonywać dużo nurkowań powtórzeniowych np. na safari nurkowym lub kiedy zależy nam na dłuższym limicie bezdekompresyjnym. Do ukończenia tego kursu wystarczy 12 lat o stopień OWD (lub równoważny). Na kursie uczymy się jak przeanalizować skład mieszanki w butli, jak bezpieczenie zaplanować nurkowanie na Nitroxie. Kurs składa się głównie z teorii, nurkowania są opcjonalne.