Historia

Ciekawa historia

Malta to obecnie małe niezależne państewko ale z przebogatą historią i zabytkami.
Historia sięga 5tyś lat p.n.e. gdy pierwsi osadnicy przybywają tutaj z Sycylii lub Afryki Pn.
Po tych czasach zostały megalityczne świątynie w Hagar Qim.
Kolejno Fenicjanie, Kartagińczycy i Rzymianie panowali tutaj w okresie od 800 p.n.e do IV wieku naszej ery.
Wojny punickie i legendarny pobyt św. Pawła na Malcie to czasy panowania cesarstwa rzymskiego
rycerz


Podział cesarstwa rzymskiego spowodował najazd Wandali i Gottów w V wieku n.e
Od roku 870 do 1090 Malta przechodzi w ręce Arabów i zostaje przyjęty islam.
W roku 1090 wódz Normanów Roger uwalnia Maltę od ponad 200 letniego panowania arabskiego i Malta powraca
na łono chrześcijaństwa.
Od roku 1530 do 1798 na Malcie przebywa wygnany wcześniej z Rodos zakon Joannitów zwanych później
Zakonem Kawalerów Maltańskich.

W latach 1561-65 wyspy wielokrotnie atakowane są przez korsarzy i wielką turecką armię Sulejmana ( Wielkie Oblężenie).
Na odsiecz dzielnie broniącym się zakonnikom z ich mistrzem Jean de la Valette przypływają Sycylijczycy.
Od 1798 do 1800 Malta bez walki pozostaje pod wpływami napoleońskimi.
Po traktacie paryskim w 1814 r Malta oficjalnie staje się częścią Korony brytyjskiej aż do wybuchu II Wojny Światowej.
W trakcie działań wojennych ( Drugie Wielki Oblężenie) Malta ponosi poważne straty w wyniku bombardowań
lecz mimo wielomiesięcznych działań z powietrza i morza oddziały niemieckie Africa Korps Rommla nigdy jej nie zdobyły.
Po wojnie od 1964 roku Malta proklamuje niepodległość a w 1979 ostatnie oddziały brytyjskie opuszczają Maltę.
Od 2004 roku Malta staje się pełnoprawnym członkiem UE.